martes, 3 de julio de 2012

Ajudes per a llibres de text Hui dia 28 de juny de 2012 s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/28/pdf/2012_6373.pdf), l'ORDE 31/2012, de 22 de juny de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la que es regula les bases de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic, de l'alumnat d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i d'unitats d'educació especial, escolaritzat en un centre públic o en un centre privat concertat i les bases per a determinar la dotació econòmica dels centres d'Educació Especial públics de titularitat de les corporacions locals i privats concertats i Centres d'Acció Educativa Singular privats concertats per a l'adquisició dels dits materials, en la Comunitat Valenciana per al curs 2012-2013. El termini de presentació de sol·licituds comença demà dia 29 de juny i finalitzarà el dia 25 de juliol de 2012. Les sol·licituds es presentaran en el centre on l'alumne/a es matricule en el curs 2012/2013. Es recorda que amb la firma de la sol·licitud s’autoritza a la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació a obtindre, a través de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, les dades necessàries per a determinar la renda a l’efecte de les ajudes, i a obtindre, a través de les administracions públiques corresponents, les dades necessàries per a la verificació de les meues dades personals en el Sistema de Verificació de Dades de Residència i Identitat. Tots els interessats que desitgen percebre esta ajuda han d'omplir i presentar la sol·licitud, inclús l'alumnat mencionat en la base 2 de l'annex I. El text complet de l'orde, el manual de procediment per als centres i el model de sol·licitud (el mateix que ja ha sigut utilitzat per a sol·licitar les ajudes de menjador i de transport) podran obtindre's a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació: http://www.cefe.gva.es/ocd/areacd/val/abc/ajudesllibres.asp

No hay comentarios: